Nếu các bạn không vào được xemphim.app có thể dùng các cách sau :
1. Đổi DNS server dùng DNS 1.1.1.1 hoặc 8.8.8.8
2. Cài VPN 1.1.1.1 WARP Cloudfare : iPhone , Android , Windows/Mac/Linux và bật VPN lên.
3. Truy cập xemphim.social nếu cách 1 và 2 không vào được.

Góp ý

Báo lỗi cho phim: Cuộc Chiến Sinh Tồn (2023) - Tập 01
Vui lòng chọn loại lỗi :
Ghi chú: